Wsparcie

Ofiary na rzecz EIB
można wpłacać na konto:

Bank Millennium S.A.:
Fundacja Ewangeliczny Instytut Biblijny
PLN: 36 1160 2202 0000 0001 3157 7649

Lub na konta walutowe:

Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów
Kościół 5N
USD: 07116022020000000033913236
EUR: 52116022020000000033913202

Zawsze z dopiskiem: EIB
Za wszelkie wsparcie składamy serdeczne dzięki!