Nasze cele

Ewangeliczny Instytut Biblijny
stawia sobie za cel:

  • PROMOWAĆ – gdziekolwiek to możliwe – poznanie Pisma Świętego w językach oryginalnych, to jest hebrajskim, aramejskim i greckim
  • PROPONOWAĆ – gdziekolwiek to potrzebne – przekłady Pisma Świętego z języków oryginalnych na język polski, dostosowane do potrzeb studiów biblijnych, przedsięwzięć ewangelizacyjnych i lektury rodzinnej
  • POMAGAĆ poszukującym Bożej Prawdy w dotarciu do jej źródła