Kancelaria

Fundacja Ewangeliczny Instytut Biblijny

FEIB
ul. Gogola 6
60-461 Poznań
tel. +48 61 8679530
fax: +48 61 8407193
e-mail: eib@roteh.pl