Egzegeza Nowego Przymierza

Tytuł: Egzegeza Nowego Przymierza

Autor: Piotr Zaremba

Wydanie: 1

Opis:

Podręcznik przeznaczony jest dla osób zainteresowanych badaniem tekstu Pisma Świętego z naukowego punktu widzenia. Zakres tematyczny odzwierciedlony jest w Spisie treści zamieszonym w wersji demo. Z materiałem podręcznika można zaznajomić się indywidualnie, jak z każdą książką, ale można też skorzystać, korespondencyjnie, ze wskazówek EIB. Zainteresowani tą opcją mogą czuć się zaproszeni do kontaktu w EIB pod adresem: petz@feib.pl.

 

Nowe Przymierze wyd. 3, dla programu E-Sword HD (iPad) oraz E-Sword LT (iPhone), Platforma Apple

Program E-Sword HD (iPad) oraz E-Sword LT (iPhone), Platforma Apple! jest aplikacją, która można pobrać pod adresem: http://www.e-sword.net/ipad/, http://www.e-sword.net/iphone/ lub w App Store.

Po zainstalowaniu naszego modułu użytkownicy E-Sworda HD lub LT mogą cieszyć się wszystkimi korzyściami, jakie niesie z sobą ta bardzo bogata aplikacja. Na obecnym etapie proponujemy Nowe Przymierze w wydaniu 3, bo choć to wydanie starsze, jak dotychczas jest jedynym, które kursywą zaznacza cytaty ze Starego Przymierza w Nowym. Na razie stanowi to dobre źródło informacji dla czytelników zaawansowanych korzystających z wydania całej Biblii, nad której przygotowanie do wersji E-Sword HD i LT pracujemy.

Pobrany plik należy rozpakować, później umieścić w Dropboxie, a następnie otworzyć Dropbox na iPadzie lub iPhonie i po naciśnięciu opcji Eksportuj, Otworzyć plik w aplikacji E-Sword HD.

Nowe Przymierze w pliku PDF – wydanie 5

Pismo Święte Nowego Testamentu

Wydanie piąte (identyczne z Nowym Przymierzem zawartym w pierwszym wydaniu Biblii, tj. Pisma Świętego Starego i Nowego Przemierza)
Przekład dokonany przez Ewangeliczny Instytut Biblijny już po raz drugi w oparciu o najnowsze, dwudzieste ósme wydanie Novum Testamentum Graece Nestlego-Alanda, z 2012 roku.

Przekład ten łączy dbałość o piękno polszczyzny ze skrupulatnością w zakresie tłumaczenia myśli teologicznej. W tekście głównym przekładu, z wyjaśnionych powodów, pozostawiono kilkanaście wariantów występujących w Tekście większościowym. Są to: Mt 6:13b; Mt 17:21;  Mt 18:11; Mt 18:15a; Mt 23:14; Mk 7:16; Mk 9:44; Mk 9:46; Mk 11:26; Mk 15:28; Łk 1:28; Łk 9:55-56; Łk 17:36; Łk 23:17; J 5:3b-4; 1Kor 11:29. Włączono też dwa warianty występujące w Tekście przyjętym: Dz 8:37 i Dz 15:34.

Każdy zakupiony egzemplarz wysyłany jest ze spersonalizowanym znakiem wodnym, dzięki któremu nabywca może poczuć się wyróżniony, wyjątkowy i zaproszony do osobistego kontaktu z EIB. Może też zaprosić innych do podobnego kontaktu.

Bardziej szczegółowych informacji udziela Wstęp i kilka dołączonych do niego stron przekładu. Pobierz nieodpłatnie!

Nowe Przymierze na Androida – program MySword

Nowe Przymierze. Pismo Święte Nowego Testamentu

Moduł do MySword na Android

Skrót: NP5

Tytuł: Nowe Przymierze. Pismo Święte Nowego Testamentu

Wydawca: Ewangeliczny Instytut Biblijny

Wydanie: Piąte

Rok wydania: 2016

Wydanie piąte (identyczne z Nowym Przymierzem zawartym w pierwszym wydaniu Biblii, tj. Pisma Świętego Starego i Nowego Przemierza). Przekładu dokonano odwołując się do najnowszego, wydanego w 2012 roku, dwudziestego ósmego wydania Novum Testamentum Graece Nestlego-Alanda. Przekład ten łączy piękną polszczyznę ze skrupulatnością w zakresie przełożenia myśli teologicznej. W tekście głównym przekładu, z wyjaśnionych powodów, pozostawiono kilkanaście wariantów występujących w Tekście większościowym. Są to: Mt 6:13b; Mt 17:21;  Mt 18:11; Mt 18:15a; Mt 23:14; Mk 7:16; Mk 9:44; Mk 9:46; Mk 11:26; Mk 15:28; Łk 1:28; Łk 9:55-56; Łk 17:36; Łk 23:17; J 5:3b-4; 1Kor 11:29. Włączono też dwa warianty występujące w Tekście przyjętym: Dz 8:37 i Dz 15:34.

Na telefonie należy zainstalować program MySword. Następnie pobrany plik należy rozpakować i wgrać na telefon. Za pomocą przeglądarki plików należy uruchomić wypakowany plik na telefonie. W tym momencie program MySword doda go do swojej biblioteki. Przekład będzie dostępny pod skrótem „NP5”.

Nowe Przymierze na PC i Palmtop – program e-Sword

Przygotowaliśmy również elektroniczne wydanie naszego przekładu. Ponieważ proces wydawniczy jest długi, a nasz tekst wciąż ulepszany – wydanie elektroniczne jest zawsze najbardziej aktualnym.

Na laptop oraz komputer stacjonarny z systemem Windows wymagana jest instalacja programu e-Sword.

Na palmtop lub telefon z systemem Windows Mobile zainstaluj najpierw program Pocket e-Sword.

Szczegóły instalacji tych programów oraz modułu Nowego Przymierza znajdziesz na naszej stronie w dziale wydania elektroniczne.