Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest Fundacja Ewangeliczny Instytut Biblijny z siedzibą w Poznaniu, ul. Gogogla 6
2. W kwestiach związanych z ochroną danych możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: odo@feib.pl lub pisemnie na adres Fundacja Ewangeliczny Instytut Biblijny , ul. Gogola , 60-461 Poznań z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu: kontaktowania się z Państwem za pomocą strony internetowej, dzięki której podajecie nam swój e-mail lub opcjonalnie numer telefonu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) umożliwienia Państwu pobrania z naszej strony materiałów edukacyjnych i publikacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4. Kategorie danych gdy kontaktujecie się Państwo z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email przekazujecie nam swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu. Oraz newslettera Dane zbierane w trakcie kontaktu lub korespondencji pomiędzy Państwem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie lub przesłanie Państwu informacji. podczas Państwa wizyty w naszym Serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, Zebrane dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych, dotyczących oglądalności Strony Internetowej oraz do administracji serwerem.
5. Twoje dane osobowe udostępniamy: W celu sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania naszej strony dane udostępniamy firmom hostingowym i informatycznym.
6. Państwa dane przechowywane będą przez nas: w przypadku zawarcia umowy Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, czyli przez okres 10/6 lat, licząc od końca roku, w którym wygasa umowa. do czasu odwołania Twoje zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do: uzyskania dostępu do swoich danych; żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne; żądania usunięcia swoich danych osobowych (jeżeli udzielimy odmowy usunięcia to będzie to wynikać z prawnie uzasadnionych podstaw które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności); żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach; powiadomienia przez administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnił Państwa dane o zmianach dokonanych przez Państwa w danych osobowych (sprostowanie, usuniecie, ograniczenie); żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli udzielimy odmowy to będzie to wynikać z prawnie uzasadnionych podstaw które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności) żądania przenoszenia danych (jeżeli udzielimy odmowy to będzie to wynikać z prawnie uzasadnionych podstaw które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności). W kwestiach realizacji powyższych praw możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: odo@feib.pl lub pisemnie na adres Fundacja Ewangeliczny Instytut Biblijny , ul. Gogola , 60-461 Poznań z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
8. Informacja o dobrowolności podania danych: podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie wymaganych danych zablokuje wykonywania czynności, której te dane dotyczą.
9. Informacje o prawie cofnięcia zgody: wyrażenie zgód jest dobrowolne. Możecie Państwo każdą ze zgód cofnąć, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Wniesienia skargi do PUODO: macie Państwo prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Waszych danych osobowych do organu nadzorczego czyli PUODO
PLIKI „COOKIES” .
11. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
12. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
13. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje: * sesyjne
14. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
16. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
18. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.