Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza przekład dosłowny, wersja pełna, wydanie piąte PDF

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza

Przekład dosłowny: wersja pełna

Wydanie: Piąte

Przekład dosłowny jest Ci bardzo potrzebny! Potrzebujesz bowiem czegoś więcej niż lektury Biblii. Musisz także poznać jej świat. Ten świat otworzy przed Tobą właśnie nasz przekład dosłowny! Proponujemy teraz piąte, rozszerzone wydanie! Co w nim nowego w stosunku do poprzednich wydań? O tym poniżej. Zapoznaj się z tymi zmianami zanim zdecydujesz, czy już chcesz zakupić nowe wydanie, czy poczekać na edycję 2022.

Rzadko kto zdaje sobie sprawę, że za każdym przekładem księgi zwanej Pismem Świętym kryją się tysiące świadectw tekstowych w różnych językach, z różnego okresu i z różnych kultur. Wszystkie one pomagają nam zrozumieć Pismo Święte i przez nie wszystkie Pismo Święte uczy nas o sobie samym.

Powierzchowna lektura Pisma Świętego jest jak spożywanie chleba bez świadomości, że składa się on z tysięcy ziaren i dziesiątek składników, które za sprawą setek procesów trafiły do naszych ust. Czy trzeba o nich wiedzieć? Tak! Im dokładniej, tym lepiej. Bo świat Biblii to nie tylko świat starożytny, to również świat Twoich codziennych doświadczeń. Zob. https://www.youtube.com/watch?v=HXksbvB3mco.

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie, pobierz darmowe próbki i koniecznie zapoznaj się ze Wstępem. Koniecznie też przyjrzyj się też poniższym tabelom.

 

Zawartość Wersja pełna
Księga wersji próbnej Rdz, Wj, Ga
Przekład dosłowny tekstu głównego
Ponad 20.000 przypisów
Interaktywne odsyłacze
Chronologia wydarzeń NP
Miary i wagi
Informacje do Księgi Psalmów
Mapy i ilustracje
Literatura i uwagi do wersetów
Wykaz oznaczeń manuskryptów
Literatura — wybrane dzieła
Pojemność w MB 49

Dodatkowe uwagi:

  1. Wersje elektroniczne są częścią projektu „Biblia kwartalna”. Oznacza to, że docelowo co kwartał będą ukazywały się kolejne wersje udoskonalone i poszerzone. Dostępna jest także wersja drukowana. EIB rozprowadza tylko wersje elektroniczne.
  2. Niniejsza wersja elektroniczna zawiera spis treści interaktywny tylko w obrębie programu, który ją otwiera, np. Acrobat.

 

Zmiany i korekty w SNPD5 w stosunku do SNPD4

Lp. Odsyłacz Str. Lokal. Treść zmiany
1 Rdz 1:27 3 przyp dodano odesłanie do LiU
2 Rdz 2:14 4 tekst było : przez; jest: przed
3 Rdz 2:20 4 przyp przeredagowano z odesłaniem do LiU
4 Rdz 14:7 20 przyp było: Engedi; jest: En-Gedi
5 Rdz 15:13 22 przyp zmieniono z odesłaniem do LiU
6 Wj 4:24 82 przyp dodano odesłanie do LiU
7 Wj 12:40 95 tekst zmieniono za PS i G
8 Wj 12:40 95 przyp dodano odesłanie do LiU
9 Sdz 11:31 357 przyp dodano odesłanie do LiU
10 Sdz 11:35 357 przyp dodano odesłanie do LiU
11 1Krl 8:62 490 przyp dodano odesłanie do LiU
12 1Krl 13:2 499 przyp dodano odesłanie do LiU
13 1Krn 5:2 571 przyp było: pierworodztwo; jest: pierworództwo
14 2Krn 36:22 656 przyp było: 539, jest: 538; oraz dalej dodano: w Babilonii
15 Ezd 1:1 657 przyp przyp. 2: było: 539, jest: 538
16 Ezd 1:1 657 przyp przyp. 4: było: 539, jest: 538
17 Jb 2:9 707 przyp dodano przypis do Złorzeczz odesłaniem do LiU
18 Jb 2:11 707 przyp przeredagowano przypis do Bildad
19 Ps 74:14 836 przyp dodano przyp. 3, dotyczący głów Lewiatana
20 Ps 74:14 836 przyp dodano przyp. 4 dotyczący Lewiatana
21 Iz 9:3 1019 przyp dodano odesłanie do LiU
22 Iz 9:5 1019 przyp dodano odesłanie do LiU
23 Ez 26:14 1242 przyp przeredagowano i dodano odsełanie do LiU.
24 Dn 1:1 1279 przyp przyp. 2: dodano odstęp między hbr. Jehojakin a nawisem
25 Dn 11:31 1302 tekst było: obrzydliwość spustoszenia; jest: pustoszącą obrzydliwość
26 Dn 11:31 1302 przyp przeredagowano przypis do wyrażenia: obrzydliwość spustoszenia.
27 Dn 12:1 1303 tytuł dodano tytuł: Proroctwo o ostatecznym zwycięstwie
28 Dn 12:11 1304 tekst było: obrzydliwości spustoszenia; jest: pustoszącej obrzydliwości
29 Oz 1:1 1305 przyp przyp. 2: uszczegółowiono znaczenie imienia Ozeasz
30 Oz 1:1 1305 przyp przyp. 3: uszczegółowiono znaczenie imienia Beeriego
31 Oz 1:3 1305 przyp przyp. 13: uszczegółowienie znaczenia imienia ojca Gomer
32 Mt 13:58 1430 przyp przyp. 12: było: gdzie gdzie; jest: gdzie
33 Mt 23:35 1446 przyp przeredagowano
34 Mt 23:37 1446 tytuł dodano tytuł: Proroctwo o Jerozolimie
35 Mt 24:28 1447 przyp przyp. 15: było: Także; jest: Lub. ponadto odesłano do LiU
36 Mt 24:30 1448 przyp dodano przypis 1 z odesłaniem do LiU
37 Mt 24:34 1448 przyp przeredagowano przyp. 2 z odesłaniem do LiU
38 Mt 26:53 1452 przyp przeredagowano przyp. 5 z odesłaniem do LiU
39 Mk 5:9 1464 przyp przeredagowano przyp. 8
40 Mk 6:3 1466 przyp przyp. 1: było: 12 lat; jest: 18 lat.
41 Mk 8:38 1471 tekst było: aniołami.e, jest: aniołami.e
42 Łk 3:36 1496 przyp poszerzono przypis z odesłaniem do LiU
43 J 5:39 1548 przyp dodano odesłanie do LiU
44 J 6:51 1550 przyp dodano przyp.  z odesłaniem do LiU
45 Dz 1:5 1557 przyp zmieniono treść przypisu i dodano odesłanie do LiU
46 Dz 1:7 1575 przyp dodano odesłanie do LiU
47 Dz 1:11 1576 przyp rozszerzono treść przypisu i dodano odesłanie do LiU
48 Dz 2:17 1578 przyp zmieniono treść przypisu i dodano odesłanie do LiU
49 Dz 2:17 1578 odsyłacze poszerzono odsyłacze do Dz 2:17
50 Dz 2:39 1580 przyp dodano odsyłacz do LiU
51 Dz 3:11 1581 przyp przeredagowano treść przypisu i dodano odesłanie do LiU
52 Dz 7:6 1589 przyp Dodano przypis i dodano odesłanie do LiU
53 Dz 10:34 1596 przyp W przypisie dodano odesłanie do LiU
54 Dz 15:2 1603 przyp W przypisie dodano odesłanie do LiU
55 Dz 26:14 1625 przyp zmieniono treść przypisu i dodano odesłanie do LiU
56 1Kor 7:1 1667 przyp przeredagowano
57 1Kor 7:12 1667 przyp dodano przyp.  z odesłaniem do LiU
58 1Kor 7:15 1667 przyp przeredagowano
59 1Kor 7:8 1667 przyp rozszerzono treść przypisu i dodano odesłanie do LiU
60 1Kor 7:26 1668 przyp dodano odesłanie do LiU
61 2Kor 12:2 1686 przyp dodano przyp. 4 do w. 14, frg. 2Kor 6:14-7:2
62 2Kor 12:2 1690 przyp dodano przyp. 9 dotyczący wyrażenia „znam człowieka”
63 Ga 3:15 1696 przyp przeredagowano
64 Ga 3:17 1696 przyp dodano przypis z odesłaniem do LiU
65 1Ts 1:1 1725 tekst było: od Boga, Ojca naszego; jest: od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa
66 1Ts 1:1 1725 przyp przeredagowano przyp. 3
67 1Ts 1:1 1725 przyp dodano przyp. 4
68 1Ts 1:1 1725 przyp przeredagowano przyp. 5
69 1Ts 1:1 1725 odsyłacze Zmieniono układ graficzny w odsyłaczach
70 2Ts 1:9 1731 przyp dodano przypis z odesłaniem do LiU
71 Jd 1:5 1809 przyp korekta czcionki
72 Jd 1:9 1809 przyp było: 1En; jest: 1Hen
73 Jd 1:14 1810 przyp było: 1En; jest: 1Hen
74 Jk 4:10 1785 przyp przeredagowano przyp. z odniesieniem do LiU
75 Jk 4:12 1785 przyp przeredagowano przyp
76 1P 4:18 1791 przyp dodano przyp. z odniesieniem do LiU
77 2P, s. 1797 1797 pagina w żywej paginie poprawiono 2P 3:18
78 2P 1:5 1793 przyp dodano odesłanie do LiU
79 Obj 1:9 1812 przyp przyp. 6: było: w tam; jest: tam

Biblia, to jest Stare i Nowe Przymierze, dla programu E-Sword HD (iPad), E-Sword LT (iPhone) oraz e-Sword X (MacBook) Platforma Apple

Program e-Sword HD (iPad), e-Sword LT (iPhone) oraz e-Sword X (MacBook) Platforma Apple jest aplikacją, która można pobrać pod adresem: http://www.e-sword.net/ipad/, http://www.e-sword.net/iphone/ lub w App Store.

Po zainstalowaniu naszego modułu użytkownicy E-Sworda HD lub LT mogą cieszyć się wszystkimi korzyściami, jakie niesie z sobą ta bardzo bogata aplikacja.

Pobrany plik należy rozpakować, później umieścić w Dropboxie, a następnie otworzyć Dropbox na iPadzie lub iPhonie i po naciśnięciu opcji Eksportuj, Otworzyć plik w aplikacji E-Sword HD.

Na tym etapie, szczególnie zainteresowanym, proponujemy korzystanie z pliku SNP oraz korzystanie z podobnego pliku zawierającego Nowe Przymierze w wydaniu 3. Choć wydanie 3 jest starsze, jak dotychczas jest jedynym, które kursywą zaznacza cytaty ze Starego Przymierza w Nowym. Na razie stanowi to dobre źródło informacji dla czytelników zaawansowanych korzystających z wydania całej Biblii.

Stare i Nowe Przymierze dla programu E-Sword

Program E-Sword jest aplikacją, która można pobrać pod adresem: http://www.e-sword.net/downloads.html.

Po zainstalowaniu naszego modułu użytkownicy E-Sworda mogą cieszyć się wszystkimi korzyściami, jakie niesie z sobą ta bardzo bogata aplikacja.

Moduł działa z najnowszymi wersjami E-Sworda, należy zatem zadbać o uaktualnienie programu.

Pobrany plik należy rozpakować. Rozpakowany plik bblx proszę skopiować do folderu:
C:\Program Files (x86)\e-Sword\

Stare i Nowe Przymierze dla programu theWord

Program theWord jest aplikacją, która można pobrać pod adresem: http://www.theword.net/.

Po zainstalowaniu naszego modułu użytkownicy programu theWord mogą cieszyć się wszystkimi korzyściami, jakie niesie z sobą ta bardzo bogata aplikacja.

Stare i Nowe Przymierze dla OpenSong

OpenSong jest aplikacją do prezentowania pieśni i tekstów Pisma Świętego. Pozwala ona m.in. na wyświetlenie dowolnego fragmentu Biblii werset po wersecie, wyświetlanie większej liczby slajdów zmieniających się co jakiś czas (ogłoszenia, przypomnienia itp.), oraz dobór tła i czcionek dla slajdów.

Plik zawiera księgi Biblii, to jest Pisma Starego i Nowego Przymierza w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego.

Plik kompatybilny z oprogramowaniem open-source OpenSong (do pobrania z http://www.opensong.org/).

Pobrany plik zip należy rozpakować a następnie zaimportować plik SNP.xmm za pomocą funkcji Settings -> Install Module.

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza w pliku PDF – wydanie 1

Wydanie pierwsze

Przekład dokonany przez Ewangeliczny Instytut Biblijny to pierwszy przekład całej Biblii zrealizowany w środowisku polskich chrześcijan ewangelicznych.

Przekładu dokonano w oparciu o najnowszy stan wiedzy w dziedzinie tekstu Starego i Nowego Testamentu. Wykorzystano między innymi dwudzieste ósme wydanie Novum Testamentum Graece Nestlego-Alanda (2012), teksty Zwojów znad Morza Martwego (1955-2002), Kodeks z Aleppo (2004-2011), Pięcioksiąg Samarytański (2015). W tym zakresie proponowany przekład przewyższa wszelkie wydane dotychczas przekłady polskie. Cechuje go świeżość i naturalność języka, dbałość o piękno polskiej szaty językowej, a jednocześnie charakterystyczna dla EIB skrupulatność w zakresie przekładania myśli teologicznej, dzięki której przekład nie ustępuje tzw. przekładom dosłownym, a często je nawet przewyższa.

Przekład oferuje także ponad 16 tys. interaktywnych odsyłaczy do miejsc i myśli paralelnych, tłumaczenia setek hebrajskich i greckich imion własnych, sugestie alternatywnych ujęć myśli oryginałów, zwięzłe objaśnienia, mapy i ilustracje.

Każdy zakupiony egzemplarz wysyłany jest ze spersonalizowanym znakiem wodnym, dzięki któremu nabywca może poczuć się wyróżniony, wyjątkowy i zaproszony do osobistego kontaktu z EIB. Może też zaprosić innych do podobnego kontaktu.

Bardziej szczegółowych informacji udziela Wstęp i kilka dołączonych do niego stron przekładu. Pobierz nieodpłatnie!

Stare i Nowe Przymierze na Androida – program MySword

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza

Moduł do MySword na Android

Skrót: SNP

Wydawca: Ewangeliczny Instytut Biblijny

Wydanie: Pierwsze

Rok wydania: 2016

Przekładu dokonano w oparciu o najnowszy stan wiedzy w dziedzinie tekstu Starego i Nowego Testamentu. Wykorzystano między innymi dwudzieste ósme wydanie Novum Testamentum Graece Nestlego-Alanda, tekst Zwojów znad Morza Martwego, Kodeks z Aleppo, Pięcioksiąg Samarytański. W tym zakresie proponowany przekład przewyższa wszelkie wydane dotychczas przekłady polskie. Charakteryzuje się on świeżością, piękną polszczyzną, a jednocześnie zwykłą dla EIB skrupulatnością w zakresie przekładania myśli teologicznej, która nie ustępuje, a często przewyższa walory tzw. przekładów dosłownych.

Na telefonie należy zainstalować program MySword. Następnie pobrany plik należy rozpakować i wgrać na telefon. Za pomocą przeglądarki plików należy uruchomić wypakowany plik na telefonie. W tym momencie program MySword doda go do swojej biblioteki. Przekład będzie dostępny pod skrótem „SNP”.

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza w formie ebooka [EPUB, MOBI] – wydanie 1

Wydawnictwo: Logos Media

Wydanie na czytniki wyróżnia się wygodną nawigacją. Oferuje prawie sześć tysięcy przypisów ze zwięzłymi objaśnieniami lub informacjami o możliwych, alternatywnych tłumaczeniach. Zawiera listę współczesnych odpowiedników biblijnych miar i wag. Przekładu dokonano w oparciu o najnowszy stan wiedzy w dziedzinie tekstu Starego i Nowego Testamentu.

Zapraszamy do sklepu