Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Przekład dosłowny – wersja podstawowa PDF

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza

Przekład dosłowny: wersja podstawowa

Format: PDF

Przekład dosłowny jest Ci bardzo potrzebny! Potrzebujesz bowiem czegoś więcej niż lektury Biblii. Musisz także poznać jej świat. Ten świat otworzy przed Tobą właśnie nasz przekład dosłowny!

Rzadko kto zdaje sobie sprawę, że za każdym przekładem księgi zwanej Pismem Świętym kryją się tysiące świadectw tekstowych w różnych językach, z różnego okresu i z różnych kultur. Wszystkie one pomagają nam zrozumieć Pismo Święte i przez nie wszystkie Pismo Święte uczy nas o sobie samym.

Powierzchowna lektura Pisma Świętego jest jak spożywanie chleba bez świadomości, że składa się on z tysięcy ziaren i dziesiątek składników, które za sprawą setek procesów trafiły do naszych ust. Czy trzeba o nich wiedzieć? Tak! Im dokładniej, tym lepiej. Bo świat Biblii to nie tylko świat starożytny, to również świat Twoich codziennych doświadczeń.

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie interesującej Cię wersji, pobierz darmowe próbki i koniecznie zapoznaj się ze Wstępem. Przyjrzyj się też poniższej tabeli. Próbka każdej wersji, oprócz pełnych części wstępnych i fragmentów pozostałych, zawiera jedną księgę Biblii w całości.

 

Zawartość Wersja
podstawowa rozszerzona pełna
Księga wersji próbnej Rdz 1Tm 1Tm
Przekład dosłowny tekstu głównego
20.000 przypisów
Interaktywne odsyłacze
Miary i wagi
Informacje do Księgi Psalmów
Mapy i ilustracje
Literatura i uwagi do wersetów
Wykaz oznaczeń manuskryptów
Literatura — wybrane dzieła
Pojemność w MB 81 84 85

 

Dodatkowe uwagi:

  1. Wersje elektroniczne są częścią projektu „Biblia kwartalna”. Oznacza to, że co kwartał będą ukazywały się kolejne wersje udoskonalone i poszerzone. Wersja drukowana jest w przygotowaniu i powinna ukazać się pod koniec 2018 roku.
  2. Niniejsza wersja elektroniczna zawiera spis treści interaktywny tylko w obrębie programu, który ją otwiera, np. Acrobat.
  3. Odsyłacze z indeksem „L” (np. J 3:16L) są interaktywne tylko w wersji pełnej.

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Przekład dosłowny – wersja rozszerzona PDF

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza

Przekład dosłowny: wersja rozszerzona

Format: PDF

Przekład dosłowny jest Ci bardzo potrzebny! Potrzebujesz bowiem czegoś więcej niż lektury Biblii. Musisz także poznać jej świat. Ten świat otworzy przed Tobą właśnie nasz przekład dosłowny! Jeśli jesteś pastorem, kaznodzieją, nauczycielem lub duszpasterzem nie wystarczą Ci same przypisy, chociaż jest ich ponad 20.000. Z myślą o Tobie dołączyliśmy interaktywny plik, w którym znajdziesz więcej szczegółowych uwag, a także noty bibliograficzne. W kolejnych wersjach zadbamy, abyś miał ich jeszcze więcej.

Rzadko kto zdaje sobie sprawę, że za każdym przekładem Pisma Świętego kryją się tysiące świadectw tekstowych w różnych językach, z różnego okresu i z różnych kultur. Wszystkie one pomagają nam zrozumieć Pismo Święte i przez nie wszystkie Pismo Święte uczy nas o sobie samym.

Powierzchowna lektura Pisma Świętego jest jak spożywanie chleba bez świadomości, że składa się on z tysięcy ziaren i dziesiątek składników, które za sprawą setek procesów trafiły do naszych ust. Czy trzeba o nich wiedzieć? Tak! Im dokładniej, tym lepiej. Bo świat Biblii to nie tylko świat starożytny, to również świat Twoich codziennych doświadczeń. A właśnie o te codzienne doświadczenia pytają ci, którzy pozostają pod naszą duszpasterską opieką.

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie interesującej Cię wersji, pobierz darmowe próbki i koniecznie zapoznaj się ze Wstępem. Przyjrzyj się też poniższej tabeli. Próbka każdej wersji, oprócz pełnych części wstępnych i fragmentów pozostałych, zawiera jedną księgę Biblii w całości.

 

Zawartość Wersja
podstawowa rozszerzona pełna
Księga wersji próbnej Rdz 1Tm 1Tm
Przekład dosłowny tekstu głównego
20.000 przypisów
Interaktywne odsyłacze
Miary i wagi
Informacje do Księgi Psalmów
Mapy i ilustracje
Literatura i uwagi do wersetów
Wykaz oznaczeń manuskryptów
Literatura — wybrane dzieła
Pojemność w MB 81 84 85

Dodatkowe uwagi:

  1. Wersje elektroniczne są częścią projektu „Biblia kwartalna”. Oznacza to, że co kwartał będą ukazywały się kolejne wersje udoskonalone i poszerzone. Wersja drukowana jest w przygotowaniu i powinna ukazać się pod koniec 2018 roku.
  2. Niniejsza wersja elektroniczna zawiera spis treści interaktywny tylko w obrębie programu, który ją otwiera, np. Acrobat.
  3. Odsyłacze z indeksem „L” (np. J 3:16L) są interaktywne tylko w wersji pełnej.

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Przekład dosłowny – wersja pełna PDF

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza

Przekład dosłowny: wersja pełna

Format: PDF

Przekład dosłowny jest Ci bardzo potrzebny! Potrzebujesz bowiem czegoś więcej niż lektury Biblii. Musisz także poznać jej świat. Ten świat otworzy przed Tobą właśnie nasz przekład dosłowny! Jeśli jesteś pastorem, kaznodzieją, nauczycielem lub duszpasterzem nie wystarczą Ci same przypisy, chociaż jest ich ponad 20.000. Z myślą o Tobie dołączyliśmy interaktywny plik, w którym znajdziesz więcej szczegółowych uwag, noty bibliograficzne, a także plik z Literaturą (wybrane pozycje). W kolejnych wersjach zadbamy o dostarczenie Ci kolejnych ważnych informacji.

Rzadko kto zdaje sobie sprawę, że za każdym przekładem Pisma Świętego kryją się tysiące świadectw tekstowych w różnych językach, z różnego okresu i z różnych kultur. Wszystkie one pomagają nam zrozumieć Pismo Święte i przez nie wszystkie Pismo Święte uczy nas o sobie samym.

Powierzchowna lektura Pisma Świętego jest jak spożywanie chleba bez świadomości, że składa się on z tysięcy ziaren i dziesiątek składników, które za sprawą setek procesów trafiły do naszych ust. Czy trzeba o nich wiedzieć? Tak! Im dokładniej, tym lepiej. Bo świat Biblii to nie tylko świat starożytny, to również świat Twoich codziennych doświadczeń. A właśnie o te codzienne doświadczenia pytają ci, którzy pozostają pod naszą duszpasterską opieką.

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie interesującej Cię wersji, pobierz darmowe próbki i koniecznie zapoznaj się ze Wstępem. Przyjrzyj się też poniższej tabeli. Próbka każdej wersji, oprócz pełnych części wstępnych i fragmentów pozostałych, zawiera jedną księgę Biblii w całości.

Zawartość Wersja
podstawowa rozszerzona pełna
Księga wersji próbnej Rdz 1Tm 1Tm
Przekład dosłowny tekstu głównego
20.000 przypisów
Interaktywne odsyłacze
Miary i wagi
Informacje do Księgi Psalmów
Mapy i ilustracje
Literatura i uwagi do wersetów
Wykaz oznaczeń manuskryptów
Literatura — wybrane dzieła
Pojemność w MB 81 84 85

Dodatkowe uwagi:

  1. Wersje elektroniczne są częścią projektu „Biblia kwartalna”. Oznacza to, że co kwartał będą ukazywały się kolejne wersje udoskonalone i poszerzone. Wersja drukowana jest w przygotowaniu i powinna ukazać się pod koniec 2018 roku.
  2. Niniejsza wersja elektroniczna zawiera spis treści interaktywny tylko w obrębie programu, który ją otwiera, np. Acrobat.
  3. Odsyłacze z indeksem „L” (np. J 3:16L) są interaktywne tylko w wersji pełnej.

Biblia, to jest Stare i Nowe Przymierze, dla programu E-Sword HD (iPad) oraz E-Sword LT (iPhone), Platforma Apple

Program E-Sword HD (iPad) oraz E-Sword LT (iPhone), Platforma Apple! jest aplikacją, która można pobrać pod adresem: http://www.e-sword.net/ipad/, http://www.e-sword.net/iphone/ lub w App Store.

Po zainstalowaniu naszego modułu użytkownicy E-Sworda HD lub LT mogą cieszyć się wszystkimi korzyściami, jakie niesie z sobą ta bardzo bogata aplikacja.

Pobrany plik należy rozpakować, później umieścić w Dropboxie, a następnie otworzyć Dropbox na iPadzie lub iPhonie i po naciśnięciu opcji Eksportuj, Otworzyć plik w aplikacji E-Sword HD.

Na tym etapie, szczególnie zainteresowanym, proponujemy korzystanie z pliku SNP oraz korzystanie z podobnego pliku zawierającego Nowe Przymierze w wydaniu 3. Choć wydanie 3 jest starsze, jak dotychczas jest jedynym, które kursywą zaznacza cytaty ze Starego Przymierza w Nowym. Na razie stanowi to dobre źródło informacji dla czytelników zaawansowanych korzystających z wydania całej Biblii.

Stare i Nowe Przymierze dla programu E-Sword

Program E-Sword jest aplikacją, która można pobrać pod adresem: http://www.e-sword.net/downloads.html.

Po zainstalowaniu naszego modułu użytkownicy E-Sworda mogą cieszyć się wszystkimi korzyściami, jakie niesie z sobą ta bardzo bogata aplikacja.

Moduł działa z najnowszymi wersjami E-Sworda, należy zatem zadbać o uaktualnienie programu.

Pobrany plik należy rozpakować. Rozpakowany plik bblx proszę skopiować do folderu:
C:\Program Files (x86)\e-Sword\

Stare i Nowe Przymierze dla programu theWord

Program theWord jest aplikacją, która można pobrać pod adresem: http://www.theword.net/.

Po zainstalowaniu naszego modułu użytkownicy programu theWord mogą cieszyć się wszystkimi korzyściami, jakie niesie z sobą ta bardzo bogata aplikacja.

Stare i Nowe Przymierze dla OpenSong

OpenSong jest aplikacją do prezentowania pieśni i tekstów Pisma Świętego. Pozwala ona m.in. na wyświetlenie dowolnego fragmentu Biblii werset po wersecie, wyświetlanie większej liczby slajdów zmieniających się co jakiś czas (ogłoszenia, przypomnienia itp.), oraz dobór tła i czcionek dla slajdów.

Plik zawiera księgi Biblii, to jest Pisma Starego i Nowego Przymierza w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego.

Plik kompatybilny z oprogramowaniem open-source OpenSong (do pobrania z http://www.opensong.org/).

Pobrany plik zip należy rozpakować a następnie zaimportować plik SNP.xmm za pomocą funkcji Settings -> Install Module.

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza w pliku PDF – wydanie 1

Wydanie pierwsze

Przekład dokonany przez Ewangeliczny Instytut Biblijny to pierwszy przekład całej Biblii zrealizowany w środowisku polskich chrześcijan ewangelicznych.

Przekładu dokonano w oparciu o najnowszy stan wiedzy w dziedzinie tekstu Starego i Nowego Testamentu. Wykorzystano między innymi dwudzieste ósme wydanie Novum Testamentum Graece Nestlego-Alanda (2012), teksty Zwojów znad Morza Martwego (1955-2002), Kodeks z Aleppo (2004-2011), Pięcioksiąg Samarytański (2015). W tym zakresie proponowany przekład przewyższa wszelkie wydane dotychczas przekłady polskie. Cechuje go świeżość i naturalność języka, dbałość o piękno polskiej szaty językowej, a jednocześnie charakterystyczna dla EIB skrupulatność w zakresie przekładania myśli teologicznej, dzięki której przekład nie ustępuje tzw. przekładom dosłownym, a często je nawet przewyższa.

Przekład oferuje także ponad 16 tys. interaktywnych odsyłaczy do miejsc i myśli paralelnych, tłumaczenia setek hebrajskich i greckich imion własnych, sugestie alternatywnych ujęć myśli oryginałów, zwięzłe objaśnienia, mapy i ilustracje.

Każdy zakupiony egzemplarz wysyłany jest ze spersonalizowanym znakiem wodnym, dzięki któremu nabywca może poczuć się wyróżniony, wyjątkowy i zaproszony do osobistego kontaktu z EIB. Może też zaprosić innych do podobnego kontaktu.

Bardziej szczegółowych informacji udziela Wstęp i kilka dołączonych do niego stron przekładu. Pobierz nieodpłatnie!

Stare i Nowe Przymierze na Androida – program MySword

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza

Moduł do MySword na Android

Skrót: SNP

Wydawca: Ewangeliczny Instytut Biblijny

Wydanie: Pierwsze

Rok wydania: 2016

Przekładu dokonano w oparciu o najnowszy stan wiedzy w dziedzinie tekstu Starego i Nowego Testamentu. Wykorzystano między innymi dwudzieste ósme wydanie Novum Testamentum Graece Nestlego-Alanda, tekst Zwojów znad Morza Martwego, Kodeks z Aleppo, Pięcioksiąg Samarytański. W tym zakresie proponowany przekład przewyższa wszelkie wydane dotychczas przekłady polskie. Charakteryzuje się on świeżością, piękną polszczyzną, a jednocześnie zwykłą dla EIB skrupulatnością w zakresie przekładania myśli teologicznej, która nie ustępuje, a często przewyższa walory tzw. przekładów dosłownych.

Na telefonie należy zainstalować program MySword. Następnie pobrany plik należy rozpakować i wgrać na telefon. Za pomocą przeglądarki plików należy uruchomić wypakowany plik na telefonie. W tym momencie program MySword doda go do swojej biblioteki. Przekład będzie dostępny pod skrótem „SNP”.