Copyright

Prawo autorskie przetłumaczonych tekstów Pisma Świętego należy do zespołu Tłumaczy. Tłumacze udzielają zezwolenia i zachęcają do nieodpłatego korzystania, rozpowszechniania lub cytowania tekstów Pisma Świętego publikowanych na stronach Ewangelicznego Instytutu Biblijnego pod warunkiem wskazania źródła ich pochodzenia. Rozpowszechnianie odpłatne możliwe jest za pisemną zgodą Tłumaczy. Tłumacze nie udzielają prawa do modyfikowania tekstów Pisma Świętego publikowanych na stronach EIB.© Prawo autorskie innych artykułów publikowanych na niniejszej stronie jest wskazane w każdym artykule. Mogą one być bez zezwolenia kopiowane tylko na użytek prywatnej lektury. Wszelkie inne kopiowanie możliwe jest za pisemną zgodą właściciela praw.