Nasz przekład

Nasz plan pracy początkowo zakładał, że dokonamy najpierw przekładu dosłownego, a następnie przejdziemy do literackiego. W trakcie pracy jednak otrzymaliśmy zamówienie z Ligi Biblijnej na przekład literacki. Podjęliśmy wyzwanie i niemal natychmiast przystąpiliśmy do pracy. Owoce można obejrzeć w postaci Ewangelii św. Marka, Łukasza i Jana zamieszczone na naszej stronie. Musieliśmy jednak zmodyfikować nasze plany. Po przetłumaczeniu Nowego Testamentu w trybie dosłownym nie zdążyliśmy przeprowadzić wnikliwej krytyki przekładu. Postanowiliśmy dokonywać jej w trakcie prac nad przekładem literackim. Stąd obecna wersja jest, można powiedzieć, „wersją beta”. Zainteresowani mogą się spodziewać, że tu i ówdzie zmieni się jedno słowo na bliskie mu znaczeniowo inne, że zmieni się szyk zdania, dojdą nowe komentarze, zmienią się nagłówki perykop.

Niemniej zamieszczamy przekład dosłowny wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, o którym przekonujemy się z nadchodzącej do nas korespondencji. Jednocześnie jesteśmy otwarci na uwagi krytyczne. Jako grono tłumaczy wiemy wiele, ale nie wszystko. Z pokorą też przyznajemy, że choć znamy Pismo Święte, wśród naszych Odbiorców z pewnością są osoby, którzy jego Autora znają lepiej niż my. Stąd nie lekceważymy żadnych uwag. Prosimy o nie. Wierzymy, że przekład nad którym pracujemy, będzie czymś więcej niż dziełem ekspertów zza biurek i zza regałów mądrych ksiąg, że będzie owocem doświadczeń, wiedzy, uwag i modlitw nas wszystkich, zakochanych w Słowie Pana, żyjących z Nim na co dzień.