Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB

Autor: Piotr Zaremba
Tytuł: Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB
Wydanie: 1

„Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB”, wydanie 1, jest częścią pierwszego wydania „Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza”. Wydajemy tę pracę w trybie osobnej publikacji dla tych, którzy nie mają pierwszego wydania tej „Biblii…” i na obecnym etapie nie są zainteresowani jej zakupem, są natomiast zainteresowani tylko wykazem literatury i uwagami do wersetów Pisma Świętego w przekładzie dosłownym EIB.