„Literatura do przekładu Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza” w przekładzie dosłownym EIB

Autor: Piotr Zaremba
Tytuł: „Literatura do przekładu Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza” w przekładzie dosłownym EIB.
Wydanie: 1

„Literatura do przekładu Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza” w przekładzie dosłownym EIB, wydanie 1, jest częścią pierwszego wydania „Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza”. Wydajemy tę pracę w trybie osobnej publikacji dla tych, którzy nie mają pierwszego wydania tej „Biblii…” i na obecnym etapie nie są zainteresowani jej zakupem, są natomiast zainteresowani wykazem literatury do przekładu Pisma Świętego w przekładzie dosłownym EIB.