Historia Kościoła

Multimedialna pigułka

Historia Kościoła w multimedialnej pigułce – prezentacje programu Microsoft PowerPoint.

Poznaj historię Kościoła w przystępny i nie nużący sposób

  • Ponad 620 slajdów z komentarzami
  • Kluczowe wydarzenia, miejsca i osoby
  • Około 500 ilustracji, zdjęć, map, wykresów i tabel

Autorzy: Dariusz Banicki i Piotr Starzęba