Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza przekład dosłowny, wersja pełna, wydanie trzecie PDF

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza

Przekład dosłowny: wersja pełna

Wydanie: Trzecie

Przekład dosłowny jest Ci bardzo potrzebny! Potrzebujesz bowiem czegoś więcej niż lektury Biblii. Musisz także poznać jej świat. Ten świat otworzy przed Tobą właśnie nasz przekład dosłowny! Proponujemy teraz trzecie, rozszerzone i dużej mierze przepracowane wydanie! Co do treści jest ono tożsame z wydaniem pierwszym drukowanym: https://sklep.ligabiblijna.pl/kategoria-produktu/biblie/biblia-eib-lb/biblia-eib-doslowna-duza/ oraz z zawartością wydania pierwszego książki: Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB: https://sklep.ligabiblijna.pl/kategoria-produktu/biblie/biblia-eib-lb/literatura-i-uwagi-do-wersetow-pisma-swietego-w-przekladzie-eib/.

Rzadko kto zdaje sobie sprawę, że za każdym przekładem księgi zwanej Pismem Świętym kryją się tysiące świadectw tekstowych w różnych językach, z różnego okresu i z różnych kultur. Wszystkie one pomagają nam zrozumieć Pismo Święte i przez nie wszystkie Pismo Święte uczy nas o sobie samym.

Powierzchowna lektura Pisma Świętego jest jak spożywanie chleba bez świadomości, że składa się on z tysięcy ziaren i dziesiątek składników, które za sprawą setek procesów trafiły do naszych ust. Czy trzeba o nich wiedzieć? Tak! Im dokładniej, tym lepiej. Bo świat Biblii to nie tylko świat starożytny, to również świat Twoich codziennych doświadczeń. Zob. https://www.youtube.com/watch?v=HXksbvB3mco.

W wydaniu trzecim, w związku z wydaniem pierwszym drukowanym, dokonano bardzo wielu zmian! Bardziej szczegółowo piszemy o nich we Wstępie, z którym każdy nabywający wydanie trzecie powinien koniecznie zapoznać się w sposób szczegółowy. Wydanie trzecie jest na tyle różne, że doradzamy nie rozstawać się z wydaniem drugim.

Przynajmniej na razie odstąpiliśmy od publikacji wersji rozszerzonej i podstawowej przekładu dosłownego.

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie, pobierz darmowe próbki i koniecznie zapoznaj się ze Wstępem. Przyjrzyj się też poniższej tabeli.

 

Zawartość Wersja pełna
Przekład dosłowny tekstu głównego
20.000 przypisów
Interaktywne odsyłacze
Chronologia wydarzeń NP
Miary i wagi
Informacje do Księgi Psalmów
Mapy i ilustracje
Literatura i uwagi do wersetów
Wykaz oznaczeń manuskryptów
Literatura — wybrane dzieła
Pojemność w MB 30

Dodatkowe uwagi:

  1. Wersje elektroniczne są częścią projektu „Biblia kwartalna”. Oznacza to, że docelowo co kwartał będą ukazywały się kolejne wersje udoskonalone i poszerzone. Dostępna jest już wersja drukowana.
  2. Niniejsza wersja elektroniczna zawiera spis treści interaktywny tylko w obrębie programu, który ją otwiera, np. Acrobat.