Zabezpieczone: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Przekład dosłowny – wersja pełna PDF – gratis

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: