Dziennik lektury Biblii — dla dzieci

Tytuł: Dziennik lektury Biblii — dla dzieci

Autor: Piotr Zaremba

Opis: Dziennik przeznaczony jest dla uczniów poniżej 12 lub 13 roku życia, dla ich rodziców i dziadków zainteresowanych regularną lekturą Biblii przez pięć dni w tygodniu. Zasady korzystania z Dziennika opisane w wersji demo.

Dziennik może być wykorzystywany w punktach katechetycznych jako pomoc dydaktyczna do czytania i poznawania Pisma Świętego na ocenę semestralną i roczną.

Osoby zainteresowane uzyskiwaniem ocen na świadectwie mogą czuć się zaproszone do kontaktu z EIB pod adresem: petz@feib.pl.

Dziennik lektury Biblii — dla młodzieży

Tytuł: Dziennik lektury Biblii — dla młodzieży

Autor: Piotr Zaremba

Opis: Dziennik przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej, dla rodziców i dla dorosłych zainteresowanych regularną lekturą Biblii przez pięć dni w tygodniu. Zasady korzystania z Dziennika opisane w wersji demo.

Dziennik może być wykorzystywany w punktach katechetycznych jako pomoc dydaktyczna do czytania i poznawania Pisma Świętego na ocenę semestralną i roczną.

Osoby zainteresowane uzyskiwaniem ocen na świadectwie mogą czuć się zaproszone do kontaktu z EIB pod adresem: petz@feib.pl.

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza przekład dosłowny, wersja pełna, wydanie czwarte PDF

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza

Przekład dosłowny: wersja pełna

Wydanie: Czwarte

Przekład dosłowny jest Ci bardzo potrzebny! Potrzebujesz bowiem czegoś więcej niż lektury Biblii. Musisz także poznać jej świat. Ten świat otworzy przed Tobą właśnie nasz przekład dosłowny! Proponujemy teraz czwarte, rozszerzone wydanie! Co do treści jest ono tożsame z wydaniem drugim drukowanym, które ukaże się niebawem nakładem EIB i Ligii Biblijnej oraz z zawartością wydania trzeciego książki: Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIBhttps://sklep.ligabiblijna.pl/kategoria-produktu/biblie/biblia-eib-lb/literatura-i-uwagi-do-wersetow-pisma-swietego-w-przekladzie-eib/. Książka ta w obecnym wydaniu jest rozszerzona o 58 stron.

Rzadko kto zdaje sobie sprawę, że za każdym przekładem księgi zwanej Pismem Świętym kryją się tysiące świadectw tekstowych w różnych językach, z różnego okresu i z różnych kultur. Wszystkie one pomagają nam zrozumieć Pismo Święte i przez nie wszystkie Pismo Święte uczy nas o sobie samym.

Powierzchowna lektura Pisma Świętego jest jak spożywanie chleba bez świadomości, że składa się on z tysięcy ziaren i dziesiątek składników, które za sprawą setek procesów trafiły do naszych ust. Czy trzeba o nich wiedzieć? Tak! Im dokładniej, tym lepiej. Bo świat Biblii to nie tylko świat starożytny, to również świat Twoich codziennych doświadczeń. Zob. https://www.youtube.com/watch?v=HXksbvB3mco.

W wydaniu czwartym, w związku z wydaniem drugim drukowanym dokonano zmian opisanych we Wstępie, z którym każdy nabywający wydanie czwarte powinien koniecznie zapoznać się w sposób szczegółowy. Wydanie czwarte jest na tyle różne od wydania drugiego, że doradzamy nie rozstawać się z tym wydaniem drugim.

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie, pobierz darmowe próbki i koniecznie zapoznaj się ze Wstępem. Przyjrzyj się też poniższej tabeli.

 

Zawartość Wersja pełna
Księga wersji próbnej Rdz; 1Tm
Przekład dosłowny tekstu głównego
20.000 przypisów
Interaktywne odsyłacze
Chronologia wydarzeń NP
Miary i wagi
Informacje do Księgi Psalmów
Mapy i ilustracje
Literatura i uwagi do wersetów + 58 stron
Wykaz oznaczeń manuskryptów
Literatura — wybrane dzieła
Pojemność w MB 31

Dodatkowe uwagi:

  1. Wersje elektroniczne są częścią projektu „Biblia kwartalna”. Oznacza to, że docelowo co kwartał będą ukazywały się kolejne wersje udoskonalone i poszerzone. Dostępna jest także wersja drukowana.
  2. Niniejsza wersja elektroniczna zawiera spis treści interaktywny tylko w obrębie programu, który ją otwiera, np. Acrobat.

Słoneczny Dom – Prawdziwe historie wesołej rodziny (Audiobook mp3)

Audiobook w formacie mp3.

Książka, z którą pragniemy zapoznać polskie rodziny, jest zbiorem opowiadań o szczególnej wartości. Oparta jest na autentycznych przeżyciach z dzieciństwa matki znanej niemieckiej pisarki. Opisywane wydarzenia toczą się w drugiej połowie XIX wieku. Są to czasy, które odbiegają pod wieloma względami od naszych, zdominowanych przez postęp techniczny i znacznie wyższą stopę życiową. Różne wydarzenia społeczne i kulturowe przyczyniły się również do przemian w świadomości ludzkiej. Nie zmieniły się jednak doświadczenia życiowe, przez które przechodzi przeciętna rodzina: choroby, śmierć, rozłąka, trudności materialne, konfrontacja wpojonych w domu rodzinnym zasad z tymi, które obowiązują w społeczeństwie. Takie doświadczenia wspominane z perspektywy wielu lat opisuje jedna z młodszych córek urodzonych w licznej, bo aż 13-osobowej rodzinie — ogólnie szanowanej i słynącej na całą okolicę z życzliwej i szlachetnej postawy oraz wzajemnej miłości. We wspomnieniach szczególnym blaskiem promienieje postać matki. Choć życie nie szczędzi jej kłopotów, ona nie przestaje kierować się ufnością i nadzieją, którą pokłada w Bogu. Dzięki temu, choć słaba fizycznie, zdobywa siłę i mądrość do przeciwstawiania się złu i wywiera ogromny wpływ na życie wszystkich domowników.

Lektura opowiadań może stanowić ogromną zachętę i inspirację dla czytelników z każdej grupy wiekowej, a także posłużyć do wspólnego czytania w gronie rodzinnym lub na obozach dla dzieci. Choć z przywoływanych wspomnień przebija sentyment do „minionych, dobrych czasów”, a poruszane kwestie są często stawiane w sposób przesadnie radykalny, budzący przekorę, mogą one stanowić dobrą podstawę do dyskusji na ważne tematy życiowe. Na czym polega uczciwość? Czy niemówienie prawdy jest kłamstwem? W czym przejawia się odwaga, skromność, przyjaźń i wierność? Jak naprawić wyrządzoną krzywdę? Jak praktycznie ufać Bogu? — Takie i inne pytania przewijają się w opisywanych barwnie i z poczuciem humoru wydarzeniach. Opowiadania pobudzają do myślenia, nieraz do śmiechu, a czasem wyciskają łzy. Chętnie się do nich powraca, zwłaszcza gdy wiadomo, że wydarzyły się naprawdę.

Anny Wienbruch: Słoneczny dom. Niniejszy zbiór zawiera następujące pojedyńcze tomy: Radosna rodzina, Było nas jedenaścioro, Historie ze słonecznego domu.
© 1971 SCM Johannis SCM Verlagsgruppe GmbH, D-71088 Holzgerlingen (www.scm-verlag.de)

Egzegeza Nowego Przymierza

Tytuł: Egzegeza Nowego Przymierza

Autor: Piotr Zaremba

Wydanie: 1

Opis:

Podręcznik przeznaczony jest dla osób zainteresowanych badaniem tekstu Pisma Świętego z naukowego punktu widzenia. Zakres tematyczny odzwierciedlony jest w Spisie treści zamieszonym w wersji demo. Z materiałem podręcznika można zaznajomić się indywidualnie, jak z każdą książką, ale można też skorzystać, korespondencyjnie, ze wskazówek EIB. Zainteresowani tą opcją mogą czuć się zaproszeni do kontaktu w EIB pod adresem: petz@feib.pl.

 

„Literatura do przekładu Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza” w przekładzie dosłownym EIB

Autor: Piotr Zaremba
Tytuł: „Literatura do przekładu Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza” w przekładzie dosłownym EIB.
Wydanie: 1

„Literatura do przekładu Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza” w przekładzie dosłownym EIB, wydanie 1, jest częścią pierwszego wydania „Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza”. Wydajemy tę pracę w trybie osobnej publikacji dla tych, którzy nie mają pierwszego wydania tej „Biblii…” i na obecnym etapie nie są zainteresowani jej zakupem, są natomiast zainteresowani wykazem literatury do przekładu Pisma Świętego w przekładzie dosłownym EIB.

Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB

Autor: Piotr Zaremba
Tytuł: Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB
Wydanie: 1

„Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB”, wydanie 1, jest częścią pierwszego wydania „Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza”. Wydajemy tę pracę w trybie osobnej publikacji dla tych, którzy nie mają pierwszego wydania tej „Biblii…” i na obecnym etapie nie są zainteresowani jej zakupem, są natomiast zainteresowani tylko wykazem literatury i uwagami do wersetów Pisma Świętego w przekładzie dosłownym EIB.

Z Jezusem w drogę. Rozważania Pierwszego Listu do Tymoteusza. PDF.

PDF: To zbiór 21 krótkich rozważań, które mają wzbogacać codzienną refleksję nad życiem. Niniejszy PDF to skrypty programów zamieszczonych w internecie. Przeznaczone są dla tych, którzy wolą czytać.

Rozważania te to komentarz do Pisma Świętego. Systematyczny. Rozdział po rozdziale. Werset po wersecie. Czasem niemal słowo po słowie. Choć nie jest to komentarz naukowy opiera się na tysiącach godzin pracy naukowej. Jest jej owocem. „Wystaje” z niej niczym czubek góry lodowej. Pracę tę przedstawia: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza w przekładzie dosłownym, a szczególnie przypisy tego przekładu, oraz inne związane z tym przekładem dzieła.

Recenzja:

Autorem serii Z Jezusem w drogę jest znawca i tłumacz Biblii, oraz doświadczony duszpasterz w jednej osobie – Piotr Zaremba. To połączenie wysokiej klasy biblistyki i duszpasterstwa jest widoczne w każdym zdaniu komentarza. Autorowi udało się sprowadzić naukowe rozważania do poziomu zwykłego śmiertelnika i bez zanudzania go szczegółami dyskusji, które zainteresowany czytelnik może odnaleźć w innych źródłach, wyjaśnić w prosty i zrozumiały sposób trudne i skomplikowane teksty.

Z Jezusem w drogę, przez swoją zwięzłość i lekką formę, zarówno w wersji książkowej, jak i audiowizualnej, spełnia ważne funkcje edukacyjne. Seria może być wykorzystywana w indywidualnym studiowaniu Biblii, i służyć jako punkt odniesienia dla grup studiujących Pismo Święte.

Z Jezusem w drogę wiąże akademię ze wspólnotą wiernych. Wprowadza powiew świeżości, gdyż wskazuje, iż tekst powinien być rozumiany w kontekście żywego Jezusa, żyjącego i działającego w i przez swój kościół. Moją modlitwą i nadzieją jest to, by ta seria zainspirowała wielu chrześcijan do głębszego studiowania Stare-go i Nowego Przymierza, a być może część z nich zechce naukowo zająć się Biblią i w ten sposób przemieniać środowisko wokół nich.

dr Robert J. Merecz,

dziekan WBST, współzałożyciel i wieloletni pastor ponadwyznaniowego Polskojęzycznego Kościoła w Edynburgu, pastor KChB w Szczecinie, długoletni redaktor serii wydawniczej Theology and Religious Studies w De Gruyter Open, konsulant przy przekladzie Biblii EiB.

Audiobook: Z Jezusem w drogę. Rozważania 1 Listu do Tymoteusza

To zbiór 21 krótkich rozważań, które mają wzbogacać codzienną refleksję nad życiem. Warto poświęcić jej dziesięć minut. Nagrania te są po prostu ścieżką dźwiękową programów zamieszczonych w internecie, pod adresami podanymi poniżej. Przeznaczone są dla tych, którzy wolą słuchać. Po zakupie otrzymasz link do archiwum zip zawierającego 21 plików w formacie mp3.

Rozważania te to również komentarz do Pisma Świętego. Systematyczny. Rozdział po rozdziale. Werset po wersecie. Czasem niemal słowo po słowie. Choć nie jest to komentarz naukowy opiera się na tysiącach godzin pracy naukowej. Jest jej owocem. „Wystaje” z niej niczym czubek góry lodowej. Pracę tę przedstawia: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza w przekładzie dosłownym, a szczególnie przypisy tego przekładu, oraz inne związane z tym przekładem dzieła.

Adresy rozważań internetowych:

10_MIN_01_1TM_1,1: https://youtu.be/qhyE4UhVP34
10_MIN_02_1TM_1,1-2: https://youtu.be/sARKSYIIbfw
10_MIN_03_1TM_1,3-7: https://youtu.be/0qe-cszj_fg
10_MIN_04_1TM_1,8-11: https://youtu.be/66nlcqmNe9k
10_MIN_05_1TM_1,12-17: https://youtu.be/6T046nclq5o
10_MIN_06_1TM_1,18-20: https://youtu.be/V9NOhwkHFfo
10_MIN_07_1TM_2,1-10: https://youtu.be/bznlMGc8Tzs
10_MIN_08_1TM_2,11-17: https://youtu.be/DqaCThQLMrw
10_MIN_09_1TM_3,1-11: https://youtu.be/UZA5V8G0lKc
10_MIN_10_1TM_3,8-13: https://youtu.be/iMlAuHfqwcc
10_MIN_11_1TM_3,14-16: https://youtu.be/8QtbGxCG38I
10_MIN_12_1TM_4,1-5: https://youtu.be/GsAHN67sPMU
10_MIN_13_1TM_4,6-11: https://youtu.be/EeAIjs1Sv2I
10_MIN_14_1TM_4,12-16: https://youtu.be/8U2-pLfIUt0
10_MIN_15_1TM_5,1-2: https://youtu.be/z-wO6l3Zd8U
10_MIN_16_1TM_5,3-16: https://youtu.be/8Pfvc_fjbTY
10_MIN_17_1TM_5,17-22: https://youtu.be/mCVFbjAHp-8
10_MIN_18_1TM_5,23-25: https://youtu.be/LH6QpyvyR5U
10_MIN_19_1TM_6,1-2: https://youtu.be/Bw5b8fhVvkg
10_MIN_20_1TM_6,2-12: https://youtu.be/voDSbZbPfJc
10_MIN_21_1TM_6,13-21: https://youtu.be/4jX1D1RM2Qo

Biblia, to jest Stare i Nowe Przymierze, dla programu E-Sword HD (iPad), E-Sword LT (iPhone) oraz e-Sword X (MacBook) Platforma Apple

Program e-Sword HD (iPad), e-Sword LT (iPhone) oraz e-Sword X (MacBook) Platforma Apple jest aplikacją, która można pobrać pod adresem: http://www.e-sword.net/ipad/, http://www.e-sword.net/iphone/ lub w App Store.

Po zainstalowaniu naszego modułu użytkownicy E-Sworda HD lub LT mogą cieszyć się wszystkimi korzyściami, jakie niesie z sobą ta bardzo bogata aplikacja.

Pobrany plik należy rozpakować, później umieścić w Dropboxie, a następnie otworzyć Dropbox na iPadzie lub iPhonie i po naciśnięciu opcji Eksportuj, Otworzyć plik w aplikacji E-Sword HD.

Na tym etapie, szczególnie zainteresowanym, proponujemy korzystanie z pliku SNP oraz korzystanie z podobnego pliku zawierającego Nowe Przymierze w wydaniu 3. Choć wydanie 3 jest starsze, jak dotychczas jest jedynym, które kursywą zaznacza cytaty ze Starego Przymierza w Nowym. Na razie stanowi to dobre źródło informacji dla czytelników zaawansowanych korzystających z wydania całej Biblii.