Stare i Nowe Przymierze, przekład dosłowny, moduł dla OpenSong

OpenSong jest aplikacją do prezentowania pieśni i tekstów Pisma Świętego. Pozwala ona m.in. na wyświetlenie dowolnego fragmentu Biblii werset po wersecie, wyświetlanie większej liczby slajdów zmieniających się co jakiś czas (ogłoszenia, przypomnienia itp.), oraz dobór tła i czcionek dla slajdów.

Plik zawiera księgi Biblii, to jest Pisma Starego i Nowego Przymierza w przekładzie dosłownym Ewangelicznego Instytutu Biblijnego.

Plik kompatybilny z oprogramowaniem open-source OpenSong (do pobrania z http://www.opensong.org/).

Pobrany plik zip należy rozpakować a następnie zaimportować plik SNPD.xmm za pomocą funkcji Settings -> Install Module.

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza przekład dosłowny, wersja pełna, wydanie piąte PDF

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza

Przekład dosłowny: wersja pełna

Wydanie: Piąte

Przekład dosłowny jest Ci bardzo potrzebny! Potrzebujesz bowiem czegoś więcej niż lektury Biblii. Musisz także poznać jej świat. Ten świat otworzy przed Tobą właśnie nasz przekład dosłowny! Proponujemy teraz piąte, rozszerzone wydanie! Co w nim nowego w stosunku do poprzednich wydań? O tym poniżej. Zapoznaj się z tymi zmianami zanim zdecydujesz, czy już chcesz zakupić nowe wydanie, czy poczekać na edycję 2022.

Rzadko kto zdaje sobie sprawę, że za każdym przekładem księgi zwanej Pismem Świętym kryją się tysiące świadectw tekstowych w różnych językach, z różnego okresu i z różnych kultur. Wszystkie one pomagają nam zrozumieć Pismo Święte i przez nie wszystkie Pismo Święte uczy nas o sobie samym.

Powierzchowna lektura Pisma Świętego jest jak spożywanie chleba bez świadomości, że składa się on z tysięcy ziaren i dziesiątek składników, które za sprawą setek procesów trafiły do naszych ust. Czy trzeba o nich wiedzieć? Tak! Im dokładniej, tym lepiej. Bo świat Biblii to nie tylko świat starożytny, to również świat Twoich codziennych doświadczeń. Zob. https://www.youtube.com/watch?v=HXksbvB3mco.

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie, pobierz darmowe próbki i koniecznie zapoznaj się ze Wstępem. Koniecznie też przyjrzyj się też poniższym tabelom.

 

Zawartość Wersja pełna
Księga wersji próbnej Rdz, Wj, Ga
Przekład dosłowny tekstu głównego
Ponad 20.000 przypisów
Interaktywne odsyłacze
Chronologia wydarzeń NP
Miary i wagi
Informacje do Księgi Psalmów
Mapy i ilustracje
Literatura i uwagi do wersetów
Wykaz oznaczeń manuskryptów
Literatura — wybrane dzieła
Pojemność w MB 49

Dodatkowe uwagi:

  1. Wersje elektroniczne są częścią projektu „Biblia kwartalna”. Oznacza to, że docelowo co kwartał będą ukazywały się kolejne wersje udoskonalone i poszerzone. Dostępna jest także wersja drukowana. EIB rozprowadza tylko wersje elektroniczne.
  2. Niniejsza wersja elektroniczna zawiera spis treści interaktywny tylko w obrębie programu, który ją otwiera, np. Acrobat.

 

Zmiany i korekty w SNPD5 w stosunku do SNPD4

Lp. Odsyłacz Str. Lokal. Treść zmiany
1 Rdz 1:27 3 przyp dodano odesłanie do LiU
2 Rdz 2:14 4 tekst było : przez; jest: przed
3 Rdz 2:20 4 przyp przeredagowano z odesłaniem do LiU
4 Rdz 14:7 20 przyp było: Engedi; jest: En-Gedi
5 Rdz 15:13 22 przyp zmieniono z odesłaniem do LiU
6 Wj 4:24 82 przyp dodano odesłanie do LiU
7 Wj 12:40 95 tekst zmieniono za PS i G
8 Wj 12:40 95 przyp dodano odesłanie do LiU
9 Sdz 11:31 357 przyp dodano odesłanie do LiU
10 Sdz 11:35 357 przyp dodano odesłanie do LiU
11 1Krl 8:62 490 przyp dodano odesłanie do LiU
12 1Krl 13:2 499 przyp dodano odesłanie do LiU
13 1Krn 5:2 571 przyp było: pierworodztwo; jest: pierworództwo
14 2Krn 36:22 656 przyp było: 539, jest: 538; oraz dalej dodano: w Babilonii
15 Ezd 1:1 657 przyp przyp. 2: było: 539, jest: 538
16 Ezd 1:1 657 przyp przyp. 4: było: 539, jest: 538
17 Jb 2:9 707 przyp dodano przypis do Złorzeczz odesłaniem do LiU
18 Jb 2:11 707 przyp przeredagowano przypis do Bildad
19 Ps 74:14 836 przyp dodano przyp. 3, dotyczący głów Lewiatana
20 Ps 74:14 836 przyp dodano przyp. 4 dotyczący Lewiatana
21 Iz 9:3 1019 przyp dodano odesłanie do LiU
22 Iz 9:5 1019 przyp dodano odesłanie do LiU
23 Ez 26:14 1242 przyp przeredagowano i dodano odsełanie do LiU.
24 Dn 1:1 1279 przyp przyp. 2: dodano odstęp między hbr. Jehojakin a nawisem
25 Dn 11:31 1302 tekst było: obrzydliwość spustoszenia; jest: pustoszącą obrzydliwość
26 Dn 11:31 1302 przyp przeredagowano przypis do wyrażenia: obrzydliwość spustoszenia.
27 Dn 12:1 1303 tytuł dodano tytuł: Proroctwo o ostatecznym zwycięstwie
28 Dn 12:11 1304 tekst było: obrzydliwości spustoszenia; jest: pustoszącej obrzydliwości
29 Oz 1:1 1305 przyp przyp. 2: uszczegółowiono znaczenie imienia Ozeasz
30 Oz 1:1 1305 przyp przyp. 3: uszczegółowiono znaczenie imienia Beeriego
31 Oz 1:3 1305 przyp przyp. 13: uszczegółowienie znaczenia imienia ojca Gomer
32 Mt 13:58 1430 przyp przyp. 12: było: gdzie gdzie; jest: gdzie
33 Mt 23:35 1446 przyp przeredagowano
34 Mt 23:37 1446 tytuł dodano tytuł: Proroctwo o Jerozolimie
35 Mt 24:28 1447 przyp przyp. 15: było: Także; jest: Lub. ponadto odesłano do LiU
36 Mt 24:30 1448 przyp dodano przypis 1 z odesłaniem do LiU
37 Mt 24:34 1448 przyp przeredagowano przyp. 2 z odesłaniem do LiU
38 Mt 26:53 1452 przyp przeredagowano przyp. 5 z odesłaniem do LiU
39 Mk 5:9 1464 przyp przeredagowano przyp. 8
40 Mk 6:3 1466 przyp przyp. 1: było: 12 lat; jest: 18 lat.
41 Mk 8:38 1471 tekst było: aniołami.e, jest: aniołami.e
42 Łk 3:36 1496 przyp poszerzono przypis z odesłaniem do LiU
43 J 5:39 1548 przyp dodano odesłanie do LiU
44 J 6:51 1550 przyp dodano przyp.  z odesłaniem do LiU
45 Dz 1:5 1557 przyp zmieniono treść przypisu i dodano odesłanie do LiU
46 Dz 1:7 1575 przyp dodano odesłanie do LiU
47 Dz 1:11 1576 przyp rozszerzono treść przypisu i dodano odesłanie do LiU
48 Dz 2:17 1578 przyp zmieniono treść przypisu i dodano odesłanie do LiU
49 Dz 2:17 1578 odsyłacze poszerzono odsyłacze do Dz 2:17
50 Dz 2:39 1580 przyp dodano odsyłacz do LiU
51 Dz 3:11 1581 przyp przeredagowano treść przypisu i dodano odesłanie do LiU
52 Dz 7:6 1589 przyp Dodano przypis i dodano odesłanie do LiU
53 Dz 10:34 1596 przyp W przypisie dodano odesłanie do LiU
54 Dz 15:2 1603 przyp W przypisie dodano odesłanie do LiU
55 Dz 26:14 1625 przyp zmieniono treść przypisu i dodano odesłanie do LiU
56 1Kor 7:1 1667 przyp przeredagowano
57 1Kor 7:12 1667 przyp dodano przyp.  z odesłaniem do LiU
58 1Kor 7:15 1667 przyp przeredagowano
59 1Kor 7:8 1667 przyp rozszerzono treść przypisu i dodano odesłanie do LiU
60 1Kor 7:26 1668 przyp dodano odesłanie do LiU
61 2Kor 12:2 1686 przyp dodano przyp. 4 do w. 14, frg. 2Kor 6:14-7:2
62 2Kor 12:2 1690 przyp dodano przyp. 9 dotyczący wyrażenia „znam człowieka”
63 Ga 3:15 1696 przyp przeredagowano
64 Ga 3:17 1696 przyp dodano przypis z odesłaniem do LiU
65 1Ts 1:1 1725 tekst było: od Boga, Ojca naszego; jest: od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa
66 1Ts 1:1 1725 przyp przeredagowano przyp. 3
67 1Ts 1:1 1725 przyp dodano przyp. 4
68 1Ts 1:1 1725 przyp przeredagowano przyp. 5
69 1Ts 1:1 1725 odsyłacze Zmieniono układ graficzny w odsyłaczach
70 2Ts 1:9 1731 przyp dodano przypis z odesłaniem do LiU
71 Jd 1:5 1809 przyp korekta czcionki
72 Jd 1:9 1809 przyp było: 1En; jest: 1Hen
73 Jd 1:14 1810 przyp było: 1En; jest: 1Hen
74 Jk 4:10 1785 przyp przeredagowano przyp. z odniesieniem do LiU
75 Jk 4:12 1785 przyp przeredagowano przyp
76 1P 4:18 1791 przyp dodano przyp. z odniesieniem do LiU
77 2P, s. 1797 1797 pagina w żywej paginie poprawiono 2P 3:18
78 2P 1:5 1793 przyp dodano odesłanie do LiU
79 Obj 1:9 1812 przyp przyp. 6: było: w tam; jest: tam

Dziennik lektury Biblii — dla dzieci

Tytuł: Dziennik lektury Biblii — dla dzieci

Autor: Piotr Zaremba

Opis: Dziennik przeznaczony jest dla uczniów poniżej 12 lub 13 roku życia, dla ich rodziców i dziadków zainteresowanych regularną lekturą Biblii przez pięć dni w tygodniu. Zasady korzystania z Dziennika opisane w wersji demo.

Dziennik może być wykorzystywany w punktach katechetycznych jako pomoc dydaktyczna do czytania i poznawania Pisma Świętego na ocenę semestralną i roczną.

Osoby zainteresowane uzyskiwaniem ocen na świadectwie mogą czuć się zaproszone do kontaktu z EIB pod adresem: petz@feib.pl.

Dziennik lektury Biblii — dla młodzieży

Tytuł: Dziennik lektury Biblii — dla młodzieży

Autor: Piotr Zaremba

Opis: Dziennik przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej, dla rodziców i dla dorosłych zainteresowanych regularną lekturą Biblii przez pięć dni w tygodniu. Zasady korzystania z Dziennika opisane w wersji demo.

Dziennik może być wykorzystywany w punktach katechetycznych jako pomoc dydaktyczna do czytania i poznawania Pisma Świętego na ocenę semestralną i roczną.

Osoby zainteresowane uzyskiwaniem ocen na świadectwie mogą czuć się zaproszone do kontaktu z EIB pod adresem: petz@feib.pl.

Słoneczny Dom – Prawdziwe historie wesołej rodziny (Audiobook mp3)

Audiobook w formacie mp3.

Książka, z którą pragniemy zapoznać polskie rodziny, jest zbiorem opowiadań o szczególnej wartości. Oparta jest na autentycznych przeżyciach z dzieciństwa matki znanej niemieckiej pisarki. Opisywane wydarzenia toczą się w drugiej połowie XIX wieku. Są to czasy, które odbiegają pod wieloma względami od naszych, zdominowanych przez postęp techniczny i znacznie wyższą stopę życiową. Różne wydarzenia społeczne i kulturowe przyczyniły się również do przemian w świadomości ludzkiej. Nie zmieniły się jednak doświadczenia życiowe, przez które przechodzi przeciętna rodzina: choroby, śmierć, rozłąka, trudności materialne, konfrontacja wpojonych w domu rodzinnym zasad z tymi, które obowiązują w społeczeństwie. Takie doświadczenia wspominane z perspektywy wielu lat opisuje jedna z młodszych córek urodzonych w licznej, bo aż 13-osobowej rodzinie — ogólnie szanowanej i słynącej na całą okolicę z życzliwej i szlachetnej postawy oraz wzajemnej miłości. We wspomnieniach szczególnym blaskiem promienieje postać matki. Choć życie nie szczędzi jej kłopotów, ona nie przestaje kierować się ufnością i nadzieją, którą pokłada w Bogu. Dzięki temu, choć słaba fizycznie, zdobywa siłę i mądrość do przeciwstawiania się złu i wywiera ogromny wpływ na życie wszystkich domowników.

Lektura opowiadań może stanowić ogromną zachętę i inspirację dla czytelników z każdej grupy wiekowej, a także posłużyć do wspólnego czytania w gronie rodzinnym lub na obozach dla dzieci. Choć z przywoływanych wspomnień przebija sentyment do „minionych, dobrych czasów”, a poruszane kwestie są często stawiane w sposób przesadnie radykalny, budzący przekorę, mogą one stanowić dobrą podstawę do dyskusji na ważne tematy życiowe. Na czym polega uczciwość? Czy niemówienie prawdy jest kłamstwem? W czym przejawia się odwaga, skromność, przyjaźń i wierność? Jak naprawić wyrządzoną krzywdę? Jak praktycznie ufać Bogu? — Takie i inne pytania przewijają się w opisywanych barwnie i z poczuciem humoru wydarzeniach. Opowiadania pobudzają do myślenia, nieraz do śmiechu, a czasem wyciskają łzy. Chętnie się do nich powraca, zwłaszcza gdy wiadomo, że wydarzyły się naprawdę.

Anny Wienbruch: Słoneczny dom. Niniejszy zbiór zawiera następujące pojedyńcze tomy: Radosna rodzina, Było nas jedenaścioro, Historie ze słonecznego domu.
© 1971 SCM Johannis SCM Verlagsgruppe GmbH, D-71088 Holzgerlingen (www.scm-verlag.de)

Egzegeza Nowego Przymierza

Tytuł: Egzegeza Nowego Przymierza

Autor: Piotr Zaremba

Wydanie: 1

Opis:

Podręcznik przeznaczony jest dla osób zainteresowanych badaniem tekstu Pisma Świętego z naukowego punktu widzenia. Zakres tematyczny odzwierciedlony jest w Spisie treści zamieszonym w wersji demo. Z materiałem podręcznika można zaznajomić się indywidualnie, jak z każdą książką, ale można też skorzystać, korespondencyjnie, ze wskazówek EIB. Zainteresowani tą opcją mogą czuć się zaproszeni do kontaktu w EIB pod adresem: petz@feib.pl.

 

„Literatura do przekładu Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza” w przekładzie dosłownym EIB

Autor: Piotr Zaremba
Tytuł: „Literatura do przekładu Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza” w przekładzie dosłownym EIB.
Wydanie: 1

„Literatura do przekładu Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza” w przekładzie dosłownym EIB, wydanie 1, jest częścią pierwszego wydania „Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza”. Wydajemy tę pracę w trybie osobnej publikacji dla tych, którzy nie mają pierwszego wydania tej „Biblii…” i na obecnym etapie nie są zainteresowani jej zakupem, są natomiast zainteresowani wykazem literatury do przekładu Pisma Świętego w przekładzie dosłownym EIB.

Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB

Autor: Piotr Zaremba
Tytuł: Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB
Wydanie: 1

„Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB”, wydanie 1, jest częścią pierwszego wydania „Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza”. Wydajemy tę pracę w trybie osobnej publikacji dla tych, którzy nie mają pierwszego wydania tej „Biblii…” i na obecnym etapie nie są zainteresowani jej zakupem, są natomiast zainteresowani tylko wykazem literatury i uwagami do wersetów Pisma Świętego w przekładzie dosłownym EIB.

Z Jezusem w drogę. Rozważania Pierwszego Listu do Tymoteusza. PDF.

PDF: To zbiór 21 krótkich rozważań, które mają wzbogacać codzienną refleksję nad życiem. Niniejszy PDF to skrypty programów zamieszczonych w internecie. Przeznaczone są dla tych, którzy wolą czytać.

Rozważania te to komentarz do Pisma Świętego. Systematyczny. Rozdział po rozdziale. Werset po wersecie. Czasem niemal słowo po słowie. Choć nie jest to komentarz naukowy opiera się na tysiącach godzin pracy naukowej. Jest jej owocem. „Wystaje” z niej niczym czubek góry lodowej. Pracę tę przedstawia: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza w przekładzie dosłownym, a szczególnie przypisy tego przekładu, oraz inne związane z tym przekładem dzieła.

Recenzja:

Autorem serii Z Jezusem w drogę jest znawca i tłumacz Biblii, oraz doświadczony duszpasterz w jednej osobie – Piotr Zaremba. To połączenie wysokiej klasy biblistyki i duszpasterstwa jest widoczne w każdym zdaniu komentarza. Autorowi udało się sprowadzić naukowe rozważania do poziomu zwykłego śmiertelnika i bez zanudzania go szczegółami dyskusji, które zainteresowany czytelnik może odnaleźć w innych źródłach, wyjaśnić w prosty i zrozumiały sposób trudne i skomplikowane teksty.

Z Jezusem w drogę, przez swoją zwięzłość i lekką formę, zarówno w wersji książkowej, jak i audiowizualnej, spełnia ważne funkcje edukacyjne. Seria może być wykorzystywana w indywidualnym studiowaniu Biblii, i służyć jako punkt odniesienia dla grup studiujących Pismo Święte.

Z Jezusem w drogę wiąże akademię ze wspólnotą wiernych. Wprowadza powiew świeżości, gdyż wskazuje, iż tekst powinien być rozumiany w kontekście żywego Jezusa, żyjącego i działającego w i przez swój kościół. Moją modlitwą i nadzieją jest to, by ta seria zainspirowała wielu chrześcijan do głębszego studiowania Stare-go i Nowego Przymierza, a być może część z nich zechce naukowo zająć się Biblią i w ten sposób przemieniać środowisko wokół nich.

dr Robert J. Merecz,

dziekan WBST, współzałożyciel i wieloletni pastor ponadwyznaniowego Polskojęzycznego Kościoła w Edynburgu, pastor KChB w Szczecinie, długoletni redaktor serii wydawniczej Theology and Religious Studies w De Gruyter Open, konsulant przy przekladzie Biblii EiB.

Audiobook: Z Jezusem w drogę. Rozważania 1 Listu do Tymoteusza

To zbiór 21 krótkich rozważań, które mają wzbogacać codzienną refleksję nad życiem. Warto poświęcić jej dziesięć minut. Nagrania te są po prostu ścieżką dźwiękową programów zamieszczonych w internecie, pod adresami podanymi poniżej. Przeznaczone są dla tych, którzy wolą słuchać. Po zakupie otrzymasz link do archiwum zip zawierającego 21 plików w formacie mp3.

Rozważania te to również komentarz do Pisma Świętego. Systematyczny. Rozdział po rozdziale. Werset po wersecie. Czasem niemal słowo po słowie. Choć nie jest to komentarz naukowy opiera się na tysiącach godzin pracy naukowej. Jest jej owocem. „Wystaje” z niej niczym czubek góry lodowej. Pracę tę przedstawia: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza w przekładzie dosłownym, a szczególnie przypisy tego przekładu, oraz inne związane z tym przekładem dzieła.

Adresy rozważań internetowych:

10_MIN_01_1TM_1,1: https://youtu.be/qhyE4UhVP34
10_MIN_02_1TM_1,1-2: https://youtu.be/sARKSYIIbfw
10_MIN_03_1TM_1,3-7: https://youtu.be/0qe-cszj_fg
10_MIN_04_1TM_1,8-11: https://youtu.be/66nlcqmNe9k
10_MIN_05_1TM_1,12-17: https://youtu.be/6T046nclq5o
10_MIN_06_1TM_1,18-20: https://youtu.be/V9NOhwkHFfo
10_MIN_07_1TM_2,1-10: https://youtu.be/bznlMGc8Tzs
10_MIN_08_1TM_2,11-17: https://youtu.be/DqaCThQLMrw
10_MIN_09_1TM_3,1-11: https://youtu.be/UZA5V8G0lKc
10_MIN_10_1TM_3,8-13: https://youtu.be/iMlAuHfqwcc
10_MIN_11_1TM_3,14-16: https://youtu.be/8QtbGxCG38I
10_MIN_12_1TM_4,1-5: https://youtu.be/GsAHN67sPMU
10_MIN_13_1TM_4,6-11: https://youtu.be/EeAIjs1Sv2I
10_MIN_14_1TM_4,12-16: https://youtu.be/8U2-pLfIUt0
10_MIN_15_1TM_5,1-2: https://youtu.be/z-wO6l3Zd8U
10_MIN_16_1TM_5,3-16: https://youtu.be/8Pfvc_fjbTY
10_MIN_17_1TM_5,17-22: https://youtu.be/mCVFbjAHp-8
10_MIN_18_1TM_5,23-25: https://youtu.be/LH6QpyvyR5U
10_MIN_19_1TM_6,1-2: https://youtu.be/Bw5b8fhVvkg
10_MIN_20_1TM_6,2-12: https://youtu.be/voDSbZbPfJc
10_MIN_21_1TM_6,13-21: https://youtu.be/4jX1D1RM2Qo