Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza przekład dosłowny, wersja rozszerzona, wydanie drugie PDF

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza

Przekład dosłowny: wersja rozszerzona

Wydanie: Drugie

Przekład dosłowny jest Ci bardzo potrzebny! Potrzebujesz bowiem czegoś więcej niż lektury Biblii. Musisz także poznać jej świat. Ten świat otworzy przed Tobą właśnie nasz przekład dosłowny!

Rzadko kto zdaje sobie sprawę, że za każdym przekładem księgi zwanej Pismem Świętym kryją się tysiące świadectw tekstowych w różnych językach, z różnego okresu i z różnych kultur. Wszystkie one pomagają nam zrozumieć Pismo Święte i przez nie wszystkie Pismo Święte uczy nas o sobie samym.

Powierzchowna lektura Pisma Świętego jest jak spożywanie chleba bez świadomości, że składa się on z tysięcy ziaren i dziesiątek składników, które za sprawą setek procesów trafiły do naszych ust. Czy trzeba o nich wiedzieć? Tak! Im dokładniej, tym lepiej. Bo świat Biblii to nie tylko świat starożytny, to również świat Twoich codziennych doświadczeń.

W drugim wydaniu, w związku z pracami nad składem do druku dokonano bardzo wielu zmian w obrębie ksiąg: W SP: Rdz – 2Krl, ale także: Ps, Prz, Kzn, Pnp, Tr, Ez, Dn, Za, Ml. W NP: Mt — Dz, ale także w 1-2Kor, 1-2Tm, 2Ts, 1P, Obj. Zmiany dotyczyły głównie spraw stylistycznych, redakcyjnych i technicznych. W mapach dodano panoramiczną mapę podróży Pawła, lepiej dostosowaną do wyświetlania na wielkoformatowych ekranach w czasie wykładów i nabożeństw.

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie interesującej Cię wersji, pobierz darmowe próbki i koniecznie zapoznaj się ze Wstępem. Przyjrzyj się też poniższej tabeli. Próbka każdej wersji, oprócz pełnych części wstępnych i fragmentów pozostałych, zawiera dwie księgi Biblii w całości.

 

Zawartość Wersja
podstawowa rozszerzona pełna
Księga wersji próbnej Rdz; 1Tm Rdz; 1Tm Rdz; 1Tm
Przekład dosłowny tekstu głównego
20.000 przypisów
Interaktywne odsyłacze
Miary i wagi
Informacje do Księgi Psalmów
Mapy i ilustracje
Literatura i uwagi do wersetów
Wykaz oznaczeń manuskryptów
Literatura — wybrane dzieła
Pojemność w MB 74 77 77

Dodatkowe uwagi:

  1. Wersje elektroniczne są częścią projektu „Biblia kwartalna”. Oznacza to, że docelowo co kwartał będą ukazywały się kolejne wersje udoskonalone i poszerzone. Wersja drukowana jest w przygotowaniu i powinna być gotowa do druku pod koniec 2018 roku.
  2. Niniejsza wersja elektroniczna zawiera spis treści interaktywny tylko w obrębie programu, który ją otwiera, np. Acrobat.
  3. Odsyłacze z indeksem „L” (np. J 3:16L) są interaktywne tylko w wersji pełnej i wersji rozszerzonej.